App TEREC - Ứng dụng chuyên học Tiếng Anh APK for Windows Phone

Version: 3.0

Category: TOOLS

Android version: 4.1

  
App TEREC - Ứng dụng chuyên học Tiếng Anh APK for Windows Phone
App TEREC - Ứng dụng chuyên học Tiếng Anh APK for Windows Phone
App TEREC - Ứng dụng chuyên học Tiếng Anh APK for Windows Phone
App TEREC - Ứng dụng chuyên học Tiếng Anh APK for Windows Phone
App TEREC - Ứng dụng chuyên học Tiếng Anh APK for Windows Phone
App TEREC - Ứng dụng chuyên học Tiếng Anh APK for Windows Phone
APK filesize: 8.9M
Average rate point:
/5
Rate count 58


App TEREC - Ứng dụng chuyên học Tiếng Anh APK for Windows Phone

Hi, here we provide you APK file of "App TEREC - Ứng dụng chuyên học Tiếng Anh APK for Windows Phone" to download and install for your mobile. It's easy and warranty. Let go download button and follow download steps.
1. Từ điển Anh Việt (hơn 90000 từ và cụm từ Tiếng Anh):
- Học từ vựng qua FlashCard thông minh với phương pháp: liên tục học và ôn tập lại các từ ĐANG HỌC.. Read more from Google play >>
Recent changes "App TEREC - Ứng dụng chuyên học Tiếng Anh APK for Windows Phone":
- Học từ vựng qua ảnh động GIF
- Bạn có thể làm mới ảnh, tải ảnh để học offline.
- Với 1 từ vựng, bạn có thể tìm thấy 1 hoặc nhiều ảnh GIF minh họa
- Bạn gần như tìm thấy ảnh cho mọi từ vựng.
- Từ điển Anh-Việt offline với hơn 90000 từ và cụm từ.
- Bộ 1000 từ phổ biến, 600 từ Toeic và 600 từ Ielts
- Học từ vựng qua Flash card với phương pháp đơn giản
- Phần luyện nghe tích hợp camera nhận diện văn bản Tiếng Anh.
Updated
APK filesize
8.9M
Version
3.0
Downloads
5.000++
Android version
4.1

Old Versions