App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone

Version: 3.5.1

Category: TOOLS

Android version: 4.0

  
App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone
App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone
App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone
App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone
App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone
App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone
App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone
App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone
App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone
App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone
App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone
App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone
APK filesize: 41M
Average rate point:
/5
Rate count 48.797


App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone

Hi, here we provide you APK file of "App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone" to download and install for your mobile. It's easy and warranty. Let go download button and follow download steps.
My Viettel là ứng dụng cung cấp đầy đủ các thông tin về thuê bao, các dịch vụ và chương trình khuyến mại của Viettel, cá thể hóa đến từng khách hàng:

+.. Read more from Google play >>
Recent changes "App My Viettel - Đơn giản, tiện ích APK for Windows Phone":
- Cập nhật thông tin thuê bao theo nghị định của Bộ Thông Tin Truyền Thông
- Bổ sung tính năng chuyển đổi từ trả trước sang trả sau
- Tính năng đăng ký hoà mạng cố định mới
Updated
APK filesize
41M
Version
3.5.1
Downloads
5.000.000++
Android version
4.0

Old Versions