App Lotus - Mạng Xã Hội APK for Windows Phone

Version: 6.3

Category: SOCIAL

Android version: 5.0

  
App Lotus - Mạng Xã Hội APK for Windows Phone
App Lotus - Mạng Xã Hội APK for Windows Phone
App Lotus - Mạng Xã Hội APK for Windows Phone
App Lotus - Mạng Xã Hội APK for Windows Phone
App Lotus - Mạng Xã Hội APK for Windows Phone
App Lotus - Mạng Xã Hội APK for Windows Phone
APK filesize: 40M
Average rate point:
/5
Rate count 10.915


App Lotus - Mạng Xã Hội APK for Windows Phone

Hi, here we provide you APK file of "App Lotus - Mạng Xã Hội APK for Windows Phone" to download and install for your mobile. It's easy and warranty. Let go download button and follow download steps.
Lotus là mạng xã hội do người Việt phát triển, lấy nội dung và trải nghiệm người dùng làm trọng tâm.

Kết nối, chia sẻ, bàn luận cùng những cộng đồng.. Read more from Google play >>
Recent changes "App Lotus - Mạng Xã Hội APK for Windows Phone":
#Hot Fix
- fix bug crash feed trên một vài máy yếu
- fix widget
- Thêm mở bài preview từ web
#Cập nhật
- Cập nhật giao diện Widget
- Mở bài share link từ web
- Quản lý phiên đăng nhập
- Follow thư mục bài blog
#Sửa lỗi bản cũ
- Sửa lỗi lặp notification
- Sửa lỗi action more
Updated
APK filesize
40M
Version
6.3
Downloads
100.000++
Android version
5.0

Old Versions

Similar to "Lotus - Mạng Xã Hội"